ស្ថាបនា និង ដំឡើង បានស៊ី លើ​ ស៊ូសាលីណាក់ ១០.១

ដោយ Magnus Hoglund

 1. ប្រសិនបើលោកអ្នកបានដំឡើង កំណែចាស់របស់បានស៊ី សូមចាប់ផ្តើមដោយលុបវាជាមុនសិន។
 2. ដំឡើងកញ្ចប់ទាំងនេះ (ដោយប្រើ Yast)៖
  • mono-develop
  • monodoc-core
  • sqlite-devel
  • libmusicbrainz-devel
  • gstreamer010-devel
  • libgnomeui-devel
  • gnome-desktop-devel
  • nautilus-cd-burner-devel
 3. យកកំណែថ្មីបង្អស់របស់ បានស៊ី ពី http://banshee-project.org។ ក្នុងសាច់រឿងនេះ កំណែចុងក្រោយគឺ ០.១១.២

  ទាញយកឯកសារ៖

  banshee-0.11.2.tar.gz
  banshee-offical-plugins-0.11.2.tar.gz

 4. ស្រាយ បានស៊ី (banshee-0.11.2.tar.gz) ទៅថតបណ្តោះអាសន្នមួយ។

  tar xzvf banshee-0.11.2.tar.gz

 5. បើកស្ថានីយ៍មួយ ក្នុងថតនេះ ហើយរត់៖

  ./configure
  រត់៖
  make

 6. ប្តូរទៅជាឫស (su) រួចរត់៖ make install
 7. ចេញទៅជាអ្នកប្រើធម្មតា និង ចាប់ផ្តើម បានស៊ី (/usr/local/bin/banshee &)
 8. ការដំឡើង plugins របស់ បានស៊ី អាចធ្វើបានដោយវិធីដូចគ្នា។ ក្នុងករណីរបស់ខ្ញុំ ៗបានស្រាយ banshee-offical-plugins-0.11.2.tar.gz និងរត់ ពាក្យបញ្ជាដូចខាងលើ (មានន័យថា៖ “./configure” “make” “make install”)

នេះជាការស្រេច សូមរីករាយសប្បាយជាមួយបានស៊ី!

Banshee 0.11.2 Screenshot

អត្ថបទខាងលើបានបកប្រែពី Novel Cool Solution។ អត្ថបទដើមជាភាសាអង់គ្លេសអាចរកឃើញនៅទីនេះ។ វីធីរៀបរាប់ខាងលើ បានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយខ្ញុំបាទ ជាមួយអូផេនស៊ូសា កំណែ១០.១។ បើមិត្តអ្នកអានមានចម្ងល់ ឬបានឃើញភាពខុសឈ្គងមួយណា សូមមេត្តាអោយខ្ញុំដឹងផង។ អរគុណ៕

Advertisements

2 thoughts on “ស្ថាបនា និង ដំឡើង បានស៊ី លើ​ ស៊ូសាលីណាក់ ១០.១

 1. I prefer Amarok to Banshee too. You might be wondering why I like posting about programs such as Banshee, F-spot, and a few more programs which run natively on Gnome while I’m using KDE. Well, before I began to start using Linux on my desktop pc, I was running Windows XP (as many other people before the switch). In addition, I’m quite a fan of C# programming language, and I did a lot of projects using C#. Banshee, F-Spot are written in (mono) C#. This should explain.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s